ข่าวฝากประชาสัมพันธ์..สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จ.ชลบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์..สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จ.ชลบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเกาะจันทร์

Message us