9/67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำประปาแบบแรงดัน (บริเวณระบบประปาฝายบ้านใหม่-ระบบประปาบ้านช่างโจ้) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

9/67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำประปาแบบแรงดัน (บริเวณระบบประปาฝายบ้านใหม่-ระบบประปาบ้านช่างโจ้) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

เอกสารไฟล์แนบ

Message us