9/65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (บริเวณบ้านใหม่สันติสุข ซอย 1) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

9/65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (บริเวณบ้านใหม่สันติสุข ซอย 1) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

เอกสารไฟล์แนบ

Message us