8/67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนางศิริมา จันทร์เจริญ (หมอริ้ว) ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

8/67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนางศิริมา จันทร์เจริญ (หมอริ้ว) ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

เอกสารไฟล์แนบ

Message us