8/63 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาแบบแรงดันบริเวณบ้านเขาเอียง ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

8/63 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาแบบแรงดันบริเวณบ้านเขาเอียง ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

เอกสารไฟล์แนบ