6/67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7) หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

6/67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7) หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

เอกสารไฟล์แนบ

Message us