6/64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแยกห้วยโค้ง – ชบ.4012 (บ้านหนองผักตบ) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

6/64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแยกห้วยโค้ง – ชบ.4012 (บ้านหนองผักตบ) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

เอกสารไฟล์แนบ

Message us