6/63 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บริเวณสำนักเทศบาลเมืองปรกฟ้า)

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

6/63 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บริเวณสำนักเทศบาลเมืองปรกฟ้า) ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

เอกสารไฟล์แนบ

Message us