34/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (บริเวณบ้านใหม่สันติสุข ซอย 1) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

34/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (บริเวณบ้านใหม่สันติสุข ซอย 1) ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

เอกสารไฟล์แนบ

Message us