32/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณสระเก็บน้ำที่ผลิตประปาหมู่บ้าน) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

32/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณสระเก็บน้ำที่ผลิตประปาหมู่บ้าน) ชุมชนที่ 2 หมู่ที่ 2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

เอกสารไฟล์แนบ

Message us