3/65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโค้งประดู่-ไร่เสธ์ ช่วงสุดท้าย) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

3/65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโค้งประดู่-ไร่เสธ์ ช่วงสุดท้าย) ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

เอกสารไฟล์แนบ

Message us