3/63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. 44-012

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

3/63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. 44-012 บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 2 ชุมชนย่อยที่ 10 หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะนาว ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

เอกสารไฟล์แนบ

Message us