3/62 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1 (ช่วงที่ 3) ชุมชนย่อยที่ 10 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

4/62 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายแยกไร่เสธ์ – โค้งประดู่ ชุมชนย่อยที่ 14 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เอกสารไฟล์แนบ

Message us