2/65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเป็นสำนักงาน (บริเวณด้านหลัง สนง.ทม.ปรกฟ้า) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

2/65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเป็นสำนักงาน (บริเวณด้านหลัง สนง.ทม.ปรกฟ้า) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )

เอกสารไฟล์แนบ

Message us