2/62 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.44-008 สายบริเวณถนนสายหน้าตลาดปรกฟ้า หมู่ที่ 7 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ  : 2/62 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.44-008 สายบริเวณถนนสายหน้าตลาดปรกฟ้า หมู่ที่ 7 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เอกสารไฟล์แนบ

Message us