17/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสุนันท์ พงษ์ทวี – บ้านนางสำเภา โพธิ์สอน) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

17/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสุนันท์ พงษ์ทวี – บ้านนางสำเภา โพธิ์สอน) ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ

Message us