10/67 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำประปาแบบแรงดัน (บริเวณระบบประปาฝายบ้านใหม่-ระบบประปาบ้านช่างโจ้) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

10/67 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำประปาแบบแรงดัน (บริเวณระบบประปาฝายบ้านใหม่-ระบบประปาบ้านช่างโจ้) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

เอกสารไฟล์แนบ

Download

Message us