1/63 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายห้วยโค้ง – อ่างกระพงษ์ ช่วงที่ 3 ชุมชนย่อยที่ 9 ต.เกาะจันทร์

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายห้วยโค้ง – อ่างกระพงษ์ ช่วงที่ 3 ชุมชนย่อยที่ 9 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เอกสารไฟล์แนบ

Message us