🙏🙏ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วัดปรกฟ้า

โดยข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 มีผู้ป่วยจำนวน 80 ราย และจะมีผู้ป่วยเข้า-ออก ในทุกๆวัน..โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคภาครัฐ และภาคประชาชนมาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยฯ เพื่อร่วมดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย..หากมีผู้จิตศรัทธาต้องการร่วมบริจาค สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า โทร.038-167062 ต่อ 115 หรือนำสิ่งของไปมอบได้ที่ ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วัดปรกฟ้าค่ะ

Message us