🏘ข้อมูลศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วัดปรกฟ้า (เปิดศูนย์รอบที่ 2 รองรับผู้ป่วยทั้งหมดในพื้นที่ อ.เกาะจันทร์)

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565😷😷มีผู้ป่วยจำนวน 64 ราย และจะมีผู้ป่วยเข้า-ออก ในทุกๆวัน..โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคภาครัฐ และภาคประชาชนมาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยฯ เพื่อร่วมดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย
👉👉โดยญาติผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะนำของมาเยี่ยม สามารถนำมาฝากเจ้าหน้าที่ได้ 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเช้าก่อน 10.30 น. และช่วงบ่ายก่อนเวลา 15.30 น. **งดการฝากของหลังจากช่วงเวลานี้ค่ะ
👉👉โดยผู้ป่วยที่จะเข้าพักที่ศูนย์พักคอย จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีผลการตรวจยืนยันจากทางโรงพยาบาล

..ถ้าเราไม่อยากเป็น 1 ในผู้ป่วยที่จะมาอยู่ที่นี่ เราต้อง หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง..รู้จักตระหนักแต่ไม่ตระหนก เพื่อรับมือโควิด-19 ในช่วงนี้ค่ะ

🙏🙏ด้วยความปราถนาดีจาก..กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us