🎯🎯ประกาศแจ้งจากเทศบาลเมืองปรกฟ้า🎯🎯

ขณะนี้สนามฟุตซอลบริเณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ..ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ จนถึงเวลา 20.00 น. โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการงดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในสนาม ซึ่งทางเทศบาลได้จัดเตรียมถังขยะไว้บริการด้านนอกสนามค่ะ🙏🙏

ติดต่อเรา