❌❌กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปรกฟ้า..แจ้งประชาสัมพันธ์เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ของเดือนพฤษภาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

❌❌กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปรกฟ้า..แจ้งประชาสัมพันธ์เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ของเดือนพฤษภาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) สาขาย่อยเกาะโพธิ์ ได้ปิดทำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 10 พ.ค. 64) เนื่องจากเป็นสถานที่เสี่ยง ของจังหวัดชลบุรี ตามประกาศฉบับที่ 79 (3) ในวันที่ 2 พ.ค. 64..จึงขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันค่ะ❌❌

ติดต่อเรา