โรคพิษสุนัขบ้าไม่มียารักษา

หลังจากที่หลังจากที่กรมปศุสัตว์เผย พบหมา-แมวป่วยโรคพิษสุนัขบ้าช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ 247 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.5 เท่า กระทรวงสาธารณสุขจึงออก 3 มาตรการ ‘รีบแจ้ง-รีบติดตาม-รีบควบคุม’ ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ พบว่า 2 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.- ก.พ. 2561) พบสุนัข-แมวเป็นพิษสุนัขบ้า 247 ตัว สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 1.5 เท่า และพบผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่จ. สุรินทร์ล่าสุดที่จ.สงขลา
กรมปศุสัตว์ ได้มีการประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 13 จังหวัด ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง เพราะอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง คือ จ.สุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับเชื้อดังกล่าวเสียชีวิตเพิ่มแล้วเป็น 3 คน นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเหลือง

จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังไม่ให้ตนเองหรือคนในครอบครัว ตลอดจนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ถูกสุนัข โค หรือแมวกัด ควรนำสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะลูกสุนัขที่มีอายุ 2 – 4 เดือน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรก และครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1 – 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ หมั่นดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองให้อยู่ในบริเวณที่มีรั้วปิดรอบ ไม่ปล่อยให้ออกไปคลุกคลีกับสุนัขจรจัดนอกบ้าน ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ขณะนี้ไม่มียารักษา ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตทุกราย หากถูกสัตว์กัด แม้แผลเพียงเล็กน้อยควรพบแพทย์ การป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ
โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ เป็นโรคติดต่อจากการถูกสัตว์เลือดอุ่น โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีรอยแผล รอยข่วน หรือน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าเข้าตา ปาก จมูก สัตว์ที่เป็นตัวนำโรคที่สำคัญ คือ สุนัข แมว และอาจพบในสัตว์อื่น ๆ เช่น กระรอก กระแต กระต่าย ชะนี หนู ลิง เป็นต้น อาการเริ่มแรกของผู้ป่วย คือ ปวดศีรษะ มีไข้ต่ำ ๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมามีอาการคัน มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด แสบ ๆ ร้อน ๆ แล้วลามไปส่วนอื่น นอกจากนี้จะมีอาการกระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการกลืนลำบาก ทำให้ไม่อยากดื่มน้ำ มีอาการกลัวน้ำ แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกหรืออาจชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตภายใน 2 – 7 วัน นับจากวันเริ่มแสดงอาการ
ซึ่งหากพบเห็นหรือสงสัยว่ามีสุนัขหรือแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าขอให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันที หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า สมารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ข้อมูลจาก กรมปศุสัตว์

Message us