โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ “เทศบาลเมืองปรกฟ้าคัพ ครั้งที่ 3”

โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ “เทศบาลเมืองปรกฟ้าคัพ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
Message us