โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนฯ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า โดยมีนายสมพาน พวงสิน รองนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ให้เกียรติเป็นประธาน และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรกฟ้า, สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

Message us