โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเสริมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย

เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเสริมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยมีคณะวิทยากรจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะจันทร์ (กศน.อ.เกาะจันทร์) มาเป็นผู้ให้ความรู้่ และมีนายสมพาน พวงสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธาน

Message us