โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงอายุวัยสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

👵🏻👴🏻💦กองการศึกษา เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้จัดโครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงอายุวัยสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยมีกิจกรรมการอบรมธรรมะ (เทศนาธรรม) และกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีจ่าสิบตรีเดชอนันต์ มธุรัญญานนท์ ปลัดเทศบาลฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โดยมีผู้สูงอายุจากทั้ง 14 หมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Message us