โครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำฯ ประจำปี พ.ศ.2563

ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 2 โดยมีันายสมพาน พวงสิน เลขานุการนายกฯ ให้เกียรติเป็นประธาน

Message us