เทศบาลเมืองปรกฟ้า เชิญชวนทุกคนลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปี 2560 นี้ เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เนื่องจากภาชนะโฟม หากนำมามาบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูง อาหารที่มีปริมาณไขมันมาก จะทำให้เกิดสาร styrene ออกมาปนเปื้อนในอาหาร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้บริโภคเช่น ทำให้สมองมึนงง,หงุดหงิดง่าย,สมองเสื่อมง่าย,ประจำเดือนมาไม่ปกติ,ก่อมะเร็งตับ สำหรับคนทั่วไปถ้ารับประทานอาหารกล่องโฟมทุกวันวันละอย่างน้อย 1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งตับ สูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า นอกจากนี้ ปัญหาการกำจัดขยะกล่องโฟม เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี ทำลายยากและอาจมีผลต่อสุขภาพจากการแพร่กระจายของสารสไตรีนและสารเคมีในกล่องโฟมสู่สภาพแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ อากาศ และเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์

เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและประชาชนลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เปลี่ยนมาใช้วัสดุธรรมชาติ หรือภาชนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติบรรจุอาหาร เพื่อเป็นลดปริมาณขยะและเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพหากมีความจำเป็นต้องใช้ภาชนะโฟม ควรใช้อย่างถูกต้อง คือ ไม่ใช้บรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 องศาเซลเซียส และไม่ใช้บรรจุอาหารที่มีประมาณไขมันสูง

ด้วยความปราถนาดีจาก…กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us