เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล”ปรกฟ้าคัพ ครั้งที่ 2″ ประจำปีงบประมาณ 2566

⚽️⚽️เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล”ปรกฟ้าคัพ ครั้งที่ 2″ ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2566 ณ สนามฟุตซอลหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

Message us