เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญร่วมงานบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2567 

🙏🙏เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญร่วมงานบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาชุมชนที่ 10 บ้านใหม่หนองมะนาว ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

Message us