เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคกล่องนมที่ไม่ได้ใช้แล้ว เข้าร่วมในโครงการ “พี่มีกล่อง..น้องขอนะ”

เปลี่ยนกล่องยูเอชทีในมือ ทำสื่ออักษรเบรลล์ มอบให้น้องผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ

📌📌โดยสามารถพับ ตัด ล้าง กล่องยูเอชที ตามสื่อประชาสัมพันธ์นี้ แล้วรวบรวมส่งได้ที่..กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในวันและเวลาราชการค่ะ

วิธีการจัดเก็บกล่องอย่างถูกวิธี..เก็บกล่องให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง จะได้ง่ายต่อการจัดการของทางเครือข่ายนะคะ ^^

https://www.facebook.com/watch/?v=701186794147770
Message us