เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

📌เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญประชาชนที่มารับบริการหรือผู้ที่ติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองปรกฟ้าทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย สแกน QR Code หรือกดลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=3998398… เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

Message us