เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T” ✅
เพื่อรับมือ COVID-19 ระลอกใหม่ ☣❗
—————————————
• D Distancing = อยู่ห่างกันไว้
• M Mask wearing = ใส่แมสก์ป้องกัน
• H Hand washing = หมั่นล้างมือ
• T Testing = ตรวจวัดอุณหภูมิ
• T Thai Cha na = ร่วมมือใช้แอปฯ ไทยชนะ
—————————————
ด้วยความปราถนาดีจาก..กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ติดต่อเรา