เทศบาลเมืองปรกฟ้าโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา อายุ 60 ปีขึ้นไป ใน “โครงการคืนความสดใสให้ดวงตา ปี 2567”

📌เทศบาลเมืองปรกฟ้าโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา อายุ 60 ปีขึ้นไป ใน “โครงการคืนความสดใสให้ดวงตา ปี 2567”
1. ผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับแว่นตามาก่อน
2. ผู้สูงอายุที่เคยได้รับแว่นตาแล้ว แต่แว่นตาเสียหาย ชำรุด ไม่สามารถใช้การได้
….ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีความต้องการแว่นตา สามารถลงทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (ลงทะเบียนด้วยตนเอง)

Message us