เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 Download PDF
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 Download PDF
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 Download PDF
   
   
Message us