อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ฝังถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ฝังถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Message us