อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก คัดแยกขยะ

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก คัดแยกขยะ กล่อง UHT ถุงวิบวับ ขยะอื่นที่ทำความสะอาด และนำไปทำประโยชน์ได้ ถายใต้โครงการโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Message us