วันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

👉เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดขบวนเดินรณรงค์…เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนชุมนุมบ้านปรกฟ้า – วัดปรกฟ้า

Message us