ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติการลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีการกักตัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอยู่ขณะนี้ รวมทั้งการทำแนวกั้นพื้นที่บริเวณบ้านผู้กักตัว เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ม.5, ม.7 และ ม.14 ต.เกาะจันทร์🦠🦠

Message us