ระวังถูกหลอกปลูกอินทผลัม มหาดไทย ห่วงประชาชน ตกเป็นเหยื่อ

มหาดไทย เตือนภัยประชาชน ระวังถูกหลอกให้ปลูกอินทผลัม เรียกเก็บค่าสมัครคนละ 100-500 บาท สั่งพ่อเมือง เร่งตรวจสอบ ดำเนินการตามกฎหมาย…

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์หลอกลวงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการชักชวนให้ปลูกอินทผลัม และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้ปลูก พร้อมโน้มน้าวเสนอผลประโยชน์ด้วยการรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาที่สูง โดยดำเนินการในรูปแบบของพฤติการณ์กลุ่ม และโฆษณาแอบอ้างองค์กร/หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือ รวมทั้งรับสมัครสมาชิกด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมเรียกเก็บเงินค่าสมัครคนละ 100-500 บาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน จากพฤติการณ์แอบอ้างหลอกลวงดังกล่าว จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เร่งดำเนินการตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ หลอกลวงประชาชนรูปแบบดังกล่าว ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ซึ่งหากตรวจพบความเสียหาย ให้รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้ระมัดระวังการหลอกลวงในรูปแบบดังกล่าว และพิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาหลอกลวงลักษณะดังกล่าวในระยะยาวต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 หรือแจ้งที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ

ด้วยความปราถนาดีจาก..งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

Message us