พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

  • พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

  • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามมาตรา 10 

  • ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมมาตรา 16 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us