ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าจากทั้ง 14 ชุมชน ที่ได้มีการพัฒนา แปรรูปวัตถุดิบในชุมชน จนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ


Message us