ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
                     ·  การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
                     ·  เสียการเรียน จะทำให้สนใจการเรียนน้อยหรือไม่สนใจการเรียนเลย
                     ·  การที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เสรีมากขึ้นทำให้การมองเห็นคุณค่าตนเองเปลี่ยนไป
                     ·  การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
ด้วยความปราถนาดีจาก..เทศบาลเมืองปรกฟ้า
Message us