ประชาสัมพันธ์งานสำหรับผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะทำงาน สามารถลงทะเบียนตามแบบสำรวจของสำนักงานจัดหางาน จ.ชลบุรี ได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.038-167062-4 ต่อ 109, 122

Message us