ประชาคมหมู่บ้านในหมู่ที่ 2 ต.เกาะจันทร์ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองชุมเห็ด

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสุทิน สุดถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ได้มอบหมายให้ นายฐิติพงษ์ เนื่องจำนง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ร่วมลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านในหมู่ที่ 2 ต.เกาะจันทร์ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองชุมเห็ด เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

ติดต่อเรา