ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

🙏ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

👉สามารถตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ https://drive.google.com/…/1szeJUik6CoVqe31QtCl…/view…

Message us