ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

🎯🎯ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 📌📌สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือกดที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇https://drive.google.com/…/1WQ7tkQmh1xlwiZxtlRU…/view…

Message us