ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

  • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us