ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

  • ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us