นายอำเภอเกาะจันทร์ ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอำเภอเกาะจันทร์ ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะจันทร์ ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณสี่แยกปรกฟ้า ตามโครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4  มกราคม 2564 พร้อมมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปรกฟ้า และเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงเพื่อช่วยเหลือและให้บริการประชาชน

ติดต่อเรา