นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอเกาะจันทร์

นายนริศ  นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอเกาะจันทร์

ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนริศ  นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอเกาะจันทร์ บริเวณลานมันสี่แยกปรกฟ้า ม.7 ต.เกาะจันทร์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน ในอำเภอเกาะจันทร์ให้การต้อนรับ

ติดต่อเรา